Hoe werken familiesystemen?

Als individu ben je onderdeel van allerlei groepen (systemen). Je bent altijd onderdeel van je eigen familiesysteem. Je ouders, eventuele broers en zussen, ooms, tantes, opa's, oma's, en alle voorouders horen daarbij. Ook eventuele partner(s), kinderen en/of kleinkinderen. En zelfs al woon je niet meer bij je familie, heb je geen contact met ze, of zijn sommige familieleden overleden, je familiesysteem en ook de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, kunnen doorwerken in jouw leven. Dat gebeurt bewust en onbewust.

Elk systeem maakt deel uit van een groter geheel en als individu ben je onderdeel van een systeem. Het systeem wil overleven, compleet zijn, net als kuddedieren zoals paarden. Als het systeem niet helder is, niet in balans of niet compleet dan komen er bepaalde systemische principes in de knel: 

 

  • Het eerste principe gaat over binding; elk familielid hoort erbij;
  • Het tweede principe gaat over ordening; ieder familielid heeft een eigen plek, er is sprake van een natuurlijke ordening van oud naar jong 
  • Het derde principe gaat over de uitwisseling van geven en nemen; ouders geven en kinderen nemen.

 

Els van Steijn maakt in haar boek ‘De Fontein’ duidelijk hoe die principes van familiesystemen werken, en hoe ze verstoord kunnen raken. Ze maakt de vergelijking met een fontein. Jouw familie is een hele grote fontein met etages. Bovenin staan jouw voorouders, in de bak daaronder jouw grootouders, daaronder jouw ouders, daaronder jijzelf, naast eventuele broers en/of zussen en onder jou staan eventueel jouw kinderen. Als iedereen op de goeie plek staat, dan stroomt het water, de levensenergie, op een natuurlijke manier van boven naar beneden. Maar soms gebeurt het dat iemand zijn of haar eigen bak heeft verlaten en is opgestegen naar een hogere etage. Als je niet op jouw plek staat, kan het water niet vanzelf stromen. Dat kost veel energie en kan in het dagelijks leven tot allerlei belemmeringen leiden. 


Met een familieopstelling kan inzicht verkregen worden in verstoringen en patronen die een rol spelen bij een vraagstuk dat je al langer hebt.