Voorbeelden van organisatievraagstukken die zich lenen voor een opstelling

Er is sprake van een complex of hardnekkig vraagstuk en er is behoefte aan inzicht in wat er zich onbewust, in de onderstroom, afspeelt; 

De organisatie is voornemens een verander- of ontwikkeltraject in te zetten en wil inzicht in welke beweging mogelijk is; 

De organisatie heeft een positioneringsvraagstuk en wil zien hoe het zich verhoudt tot belangrijke stakeholders; 

De organisatie staat voor een belangrijke keuze en wil verschillende scenario's verkennen;