Over organisatieopstellingen

Een organisatieopstelling is een krachtige tool voor leiders en teams in organisaties. De werkvorm kan inzicht geven in dieper gelegen en onbewuste (ongewenste) patronen binnen een organisatie of organisatieonderdeel. 

De ervaring is dat je met een organisatieopstelling snel naar de kern van het vraagstuk gaat, daar waar je er met je hoofd niet uitkomt. Vaak blijft het niet alleen bij een inzicht maar ontstaat er ook beweging.  Het is geschikt om inzichten te krijgen bij complexe of hardnekkige vraagstukken. 

 

Bij een opstelling worden de verschillende elementen die met het vraagstuk verband houden door middel van representanten, poppetjes of vloerankers in de ruimte neergezet en daarmee dus visueel weergegeven. Welke elementen dat precies zijn, dat hangt van het vraagstuk af. Voorafgaand aan een opstelling wordt dit in een kort interview met de vraaginbrenger bepaald. 


Er zijn verschillende typen opstellingen mogelijk:

  • Er is sprake van een complex of hardnekkig vraagstuk en er is behoefte aan inzicht in wat er zich in de onderstroom afspeelt;
  • De organisatie is voornemens een verander- of ontwikkeltraject in te zetten en wil inzicht in welke beweging mogelijk is;
  • De organisatie heeft een positioneringsvraagstuk en wil zien hoe het zich verhoudt tot belangrijke stakeholders;
  • De organisatie staat voor een belangrijke keuze en wil verschillende scenario's verkennen;