Zakelijk aanbod

Systemisch werk en opstellingen in organisaties
Een organisatie is en levend systeem met subsystemen (afdelingen, teams, individuen). Tegelijkertijd is een organisatie zelf ook onderdeel van grotere systemen (branche, land, maatschappij) en heeft het raakvlakken met andere systemen (leveranciers, klanten).
 
Door systemisch te kijken naar je eigen organisatie en vraagstukken die leven, ontstaat er bewustwording over patronen en dynamieken binnen jouw organisatie. Het inzetten van een opstelling (een ruimtelijke weergave met representanten), als werkvorm, is hierbij een krachtig instrument, maar ook zonder een opstelling kunnen waardevolle inzichten verkregen worden. Met deze inzichten kunnen oude patronen worden verlaten en kunnen nieuwe mogelijkheden zich aandienen.

Hoe ziet jouw eigen organisatiesysteem eruit? Ben je je bewust van welke systemen jouw werknemers onderdeel zijn? Welke vraagstukken leven er in jouw organisatie, waar lopen jullie tegenaan?
 
Type vraagstukken
Systemisch werk of opstellingen geven een nieuw perspectief doordat het de dynamieken blootlegt die onbewust een rol spelen. Meestal wordt het ingezet bij complexe of hardnekkige organisatievraagstukken. Wat minder bekend is dat het zich ook goed leent voor bijvoorbeeld het verkennen van strategische scenario's. Voorbeelden van organisatievraagstukken die je systemisch kunt benaderen lees je hier.

Ons aanbod voor organisaties
We bieden als basis een systemisch organisatie-interview aan. Dit is een sessie van ca 1,5 uur waarin het vraagstuk kan worden besproken. Hier kan meteen al een dieper inzicht ontstaan en kan worden nagegaan of en wat aanvullend nodig is. Daarnaast bieden we diverse workshops en opstellingen aan die specifiek zijn in te zetten bij organisatievraagstukken.

Systemisch interview

Als je een vraagstuk hebt en in een eenmalig gesprek systemisch naar je vraag en de organisatie wilt kijken om een dieper inzicht te krijgen

Opstelling voor een organisatie- of teamvraagstuk

Als je een hardnekkig of complex organisatie- team- of verandervraagstuk in een eenmalige sessie met een opstelling wilt verkennen.

Opstelling 'Eren van het verleden'

Als een nieuwe leidinggevende, directeur of bestuurder wordt geïnstalleerd. Maar ook als er binnen een team veel oudgedienden en nieuwkomers samenwerken of als er sprake lijkt van oud zeer .

Met deze opstelling wordt met een team of organisatie erkend en geëerd wat er ooit was. 
 

Deze opstelling kan worden gecombineerd met een workshop systemisch werk of systemische teambuilding.

Opstelling 'Stakeholders'

Als je met een opstelling wilt kijken naar positionering van jou, je team of organisatie onderdeel ten opzichte van relevante stakeholders.

Met deze opstelling kun je inzicht krijgen in de onbewuste onderlinge verhoudingen en kun je verschillende scenario's testen;

Deze opstelling kan worden gecombineerd met een workshop systemisch werk of systemische teambuilding.

Opstelling 'Markt, product en scenario's'

Als je wilt nagaan hoe nieuwe diensten of producten overkomen op potentiële markten of klanten. Hiermee kunnen verschillende scenario's worden getest;

 

Deze opstelling kan worden gecombineerd met een workshop systemisch werk of systemische teambuilding.

Opstelling 'Een vrije start'

Als je nieuwe medewerkers een vrije start wilt geven

 

Deze opstelling laat de werknemer op een dieper niveau afscheid nemen zodat hij of zij het systeem daadwerkelijk verlaat en zich weer vrij kan verbinden met een nieuw bedrijf (systeem).

Deze opstelling kan worden gedaan bij werknemers die vertrekken (de functie is vrij) en bij mensen die binnenkomst (zij zijn vrij van de oude functie en kan zijn potentieel volledig benutten). 

Systemische teambuilding

Als je de samenwerking binnen je team met behulp van opstellingen en systemische oefeningen wilt verdiepen en versterken.
 
De opzet van het dagdeel of de dag wordt in overleg, op maat, gemaakt en kan dus aansluiten op de specifieke context.

Workshop 'systemisch kijken in organisaties'

Als je inzicht wilt in de werking van systemen, ervaring wilt opdoen met systemisch werk en de kracht van opstellingen wilt ervaren.

 

Deze workshop combineert theorie met een combinatie van verschillende systemische oefeningen. De inhoud wordt op maat gemaakt.

Individuele en teamcoaching

Soms is het voor een optimaal resultaat nodig aanvullende systemische coaching in te zetten. Dit kan individueel of voor een team.

Mail of bel om de mogelijkheden te verkennen en een afspraak te maken met een van ons.